UV-pohjamaalien käyttö lisääntymässä henkilöautojen korjausmaalauksessa

Ultraviolettivalolla kovettuvat tuotteet

UV-tuotteiksi kutsutaan ultraviolettivalolla kovettuvia yksikomponenttisia tuotteita, jotka ovat yleensä pohjamaalia tai kirkaslakkaa. UV-tuotteiden käyttäminen henkilöautojen korjausmaalauksessa on pientä, mutta viimevuosina niiden käyttö on lisääntynyt jatkuvasti. Myös kovettamisessa tarvittavat laitteet, UV-lamput ovat halventuneet ja myös pienentyneet, joten käyttämisestä on tullut helpompaa. Lisäksi koko teknologia on tullut tunnetummaksi ja on osa nykyaikaista korjausmaalausprosessia.

UV-järjestelmän ehdoton etu on nopeus. Pohjamaalattava alue on kuiva vain muutaman minuutin kuluttua. UV-pohjamaali korvaa 2K pohjamaalin, joka pohjautuu uretaaniin ja isosyanaattipohjaiseen kemiaan.

Käyttökohteet

Matalaintensiteettinen UV-lamppu on tehokkain, helpoin ja nopein käyttää yhdessä aerosoliin pakatun UV-pohjamaalin kanssa. Aerosolimuodossa oleva UV-pohjamaali on yksikomponenttinen, joten tuotetta käytetään aina tarvittu määrä, eikä hukkaa tule ollenkaan. UV-pohjamaalin paras käyttökohde on nopeasti tehtävät pienet paikkakorjaukset, kuten puskurivauriot, naarmut tai muut pienet peltivauriot. Usein automaalaamoissa tämänkaltaiset korjaukset ovat suurin osa maalattavia töitä. Joten, UV-järjestelmästä saadaan myös paras hyöty käytettyä. Ruiskuttaminen ja kuivaaminen on nopeaa.

UV-lampuista on tullut pienempiä ja tehokkaampia.

UV-lamppu kuivattaa noin 40 cm alueen kerralla, kuivausajan ollessa kaksi minuuttia. UV-järjestelmän käyttö nopeuttaa koko maalausprosessia ja tehostaa erityisesti naarmujen korjausta muovisilla puskureilla. Kun maalausprosessia saadaan nopeutettua, asiakkaat saavat ajoneuvonsa ajoon nopeammin, jolloin seisontapäiviä tulee vähemmän.

Ruiskulla ruiskutettava UV-pohjamaali Silco 7150

UV-pohjamaalia on saatavilla aerosolimuodossa ja maaliruiskulla ruiskutettavana. Mikäli käytetään maaliruiskulla ruiskutettavaa UV-pohjamaalia, tarvitaan ruiskuun musta yläsäiliö, joka suojaa maalia UV-säteiltä. Näin maali ei kuivu ruiskuun.

Kuinka UV-pohjamaali toimii
 • UV-kuivuva pohjamaali ruiskutetaan korjattavaan alueeseen. Ruiskulla tai aerosolimuodossa.
 • Maalattava pinta kuivatetaan kauttaaltaan UV-lampulla
 • Erilaiset katvealueet on huomioitava, että UV valo osuu kantteihin yms.
 • Kuivattu UV-pohjamaali hiotaan normaalisti ennen pintamaalausta.


UV-pohjamaalin edut

UV-järjestelmän ehdoton etu on sen nopeus, pohjamaali on hiontakuiva minuuteissa, eikä materiaalihävikkiä tule. Koko maalausprosessia saadaan nopeutettua huomattavasti. Perinteiseen auton korjausmaalausprosessiin verrattuna, jossa käytetään kaksikomponenttisia tuotteita, on ajansäästö 25-88% (2-3 tunnin kuivumisaika hionnan kanssa tippuu 6-10 minuuttiin). Tyypillisesti kaksikomponenttisen pohjamaalin esitöiden aika on myös pidempi, tuote annostellaan ja sekoitetaan, lisäksi maaliruiskun pesemiseen menee työaikaa. UV-pohjamaali on yksikomponenttinen, joten se ei tarvitse sekoitusaikaa, vaan tuote on käyttövalmis. Myöskään oheistuotteita ei tarvitse, kaksikomponenttiset tuotteet tarvitsevat sekoituskuppeja, sekoitustikkuja ja usein myös materiaalihävikkiä tulee.

Lisäksi verrattaessa itse maalausprosessia, 2K pohjamaalit pitää ruiskuttaa usein 3-4 märkäkerroksella, noudattaen käyttöteknisissä tiedotteissa annettuja välihaihdutusaikoja. UV-pohjamaalien kiintoainepitoisuus on suuri, joten paksujakin kalvovahvuuksia saadaan tehtyä lyhyemmässä ajassa. Myös maaliruiskun puhdistaminen on nopeampaa, sillä UV-pohjamaali on yksikomponenttinen, joten ruiskussa oleva maali ei kuivu itsestään, eikä materiaalihävikkiä muodostu. UV-pohjamaalin merkittävin etu on ajansäästö, mutta se myös mahdollistaa muutoksen koko korjausprosessissa, jolloin työkuormaa saadaan optimoitua ja maalaamon läpimenoa kasvatettua. Automaalauksesta tulee tuottavampaa.

UV-pohjamaalin edut kokonaisuudessaan:
 • Kustannussäästöt materiaaleissa. Sisältäen myös piilokustannuksia pesuliottimissa, maalin sekoitustarvikkeissa ja itse kaksikomponenttisen maalin hävikissä. Kaksikomponenttista maalia menee aina hukkaan, sillä maali ei saa loppua kesken maalauksen. Myös materiaalin hävityksen kustannukset laskevat. Materiaalin hävityskustannukset jäävät usein huomiotta, mutta hävikki ja hävitys tuovat operatiivisia kustannuksia.
 • Korjausmaalauksen tuottavuus per auto nousee
 • Vähemmän teipattavaa ja suojattavaa. Vähemmän esivalmisteluja ja maalauksen jälkeistä siivottavaa.
 • Muoviosilla tai metalliosilla ei tarvita erillistä tartuntapohjamaalia. Myös tartuntapohjamaali tuo kustannuksia, joten säästöä tulee senkin osalta.
 • Vähemmän ohiruiskutusta ja parempi siirtohyötysuhde.
 • Helposti hiottava ja reuna-alueiden (häivytyksen tekeminen vanhaan maalipintaan) on helpompaa.
 • Ei haihtuvia hiilivety-yhdisteitä (VOC). Positiviiset ympäristövaikutukset.
 • Paksujen kalvojen muodostus nopeammin, sillä täyttävää maalia saadaan pintaan helpommin. Tuotteesta ei haihdu liuottimia.
 • Ei välihaihdutusaikaa ruiskutuskerrosten välillä (yleensä 5-10 minuuttia).
 • Ei kutistumista — jälkikutistuminen on tyypillistä 2K -tuotteille, joka vaikuttaa pinnanlaatuun merkittävästi.
 • Nopeampi maalausprosessi, auto on vähemmän aikaa maalattavana. Säästää aikaa.
 • Maalattavaa osaa ei lämmitetä. UV-lamppu ei lämmitä pintaa.
 • Maalauskammion uunitusta ei tarvita. UV-lampuissa käytetään lediteknologiaa ja käyttötunti maksaa arviolta euron verran. Verrokkina arvio maalauskammion uunin käyttötunti, joka on noin 30€/tunti, lämmitysmuodosta riippuen.
 • Maalaamon tiloja saadaan tehokkaammin käytettyä. UV-pohjamaalin ohiruiskutus on vähäistä ja kuivatus nopeaa, joten tiloja voidaan käyttää uudella tavalla. Maalauksessa on tällöin vähemmän pullonkauloja.
 • Vähemmän ohiruiskutusta, vähemmän sotkua

UV-järjestelmän käyttöönotto tuo monenlaisia mahdollisuuksia automaalaamossa. UV-lamput ovat pienentyneet ja tulleet halvemmiksi, sekä UV-pohjamaalit ovat helppokäyttöisiä. Koko pohjamaalaus voidaan järjestää uudelleen, joka avaa uusia mahdollisuuksia maalaamon tilankäytölle ja töiden järjestelylle. Samoissa tiloissa voidaan tehdä enemmän, ilman rakenteellisia muutoksia.

VOC, haihtuvat hiilivety-yhdisteet

UV-tuotteet ovat ympäristöä vähemmän kuormittavia, verrattuna liuotinpohjaisiin kaksikomponenttisiin tuotteisiin. Lainsäädäntö on viimevuosina kiristynyt jatkuvasti, sillä automaalauksessakin muodostuu haitallisia haihtuvia hiilivety-yhdisteitä, joten VOC päästöjen vähentämiseen tulee jatkuvasti lisää paineita. UV-tuotteilla osaltaan voidaan vähentää ympäristölle haitallisia päästöjä. Valmistavassa teollisuudessa VOC päästöt ovat merkittäviä ja näitä päästöjä on saatu alennettua siirtymällä UV-tuotteisiin, erityisesti puun teollisessa pintakäsittelyssä.

Johtopäätökset

Viimevuosina UV -tuotteet henkilöautojen korjausmaalauksessa ovat kasvattaneet suosiotaan. UV -lampuista on tullut pienempiä, edullisempia ja helppokäyttöisempiä. Lisäksi UV -tuotteet ovat tulleet tunnetummiksi, joka osaltaan on helpottanut uuden tekniikan ja uusien työtapojen muutosta. Lisäksi käyttäjät itse ovat huomanneet UV -tuotteiden käyttämisen helppouden. Henkilöautojen korjausmaalauksessa maalituotteissa tapahtuu muutoksia pikkuhiljaa. Itse auton värisävyn tuottava maalikerros oli pitkään uretaanipohjainen, joka syrjäytyi kaksikerrosjärjestelmällä; sävymassalla joka lakattiin kirkaslakalla. Seuraava iso muutos oli muuttaa sävymassa vesiohenteiseksi ja lakoissa on kiintoainepitoisuus lisääntynyt vuosien mittaan. On arvioitu, että vastaava iso muutos materiaaleissa tulee ultraviolettivalolla kovettuvissa tuotteissa; niiden käyttö jokapäiväistyy automaalauksessa.

Lähteenä on käytetty Silco Automotiven blogia:   https://www.silco.si/en/blog/uv-cured-primer-system-successful-in-bodyshops

Silco -tuotteita on saatavilla valtakunnallisesti kattavan jälleenmyyjäverkon kautta, oheisesta linkistä löydät lähimmän jälleenmyyjän Proväri jälleenmyyjät

Käytössäsi on myös tekninen tuki, linkki

Jaa artikkeli

Viimeisimmät artikkelit

Tarjoukset

Silco X10 7,5L yleislakkapaketti tarjoushintaan 195€

Kuukauden teema

Silco automaalitarvikkeet – laatua kustannustehokkaasti

Tähtituote

Silco lavapinnoite, jolla useita käyttökohteita

Vinkit ja ohjeet

Silco pesuaineiden käyttötaulukko

Tyytyväinen asiakas

Esittelyssä asiakkaamme automaalaamo CKS-Trading Oy

Yleinen

Pro-Väri maahantuonnin noutopiste Tuusulaan, Kalliotie 2

Suosituimmat tägit

Viimeisimmät artikkelit